Bilgisayar destekli çeviri araçlarıBilgisayar destekli çeviri ile makine çevirisi birbirinden tamamen farklı kavramlar ve işlemlerdir. Makine çevirisi ya da yazılımsal çeviri, çevirinin doğrudan bir yazılım programı ile yapılmadır. Örneğin Google Translate bir makine çevirisi yazılımıdır. Makine çevirisinde, çevirmen bir rol oynamaz ve çevirmenin, çeviri sürecine hiçbir müdahalesi ya da katkısı söz konusu değildir. Çeviriyi tümüyle gerçekleştiren çeviri programıdır. Bilgisayar destekli çeviride ise çeviri sürecinde çevirmene destek olan bazı araçlar söz konusudur.

Bilgisayar destekli çeviri araçları çeviri süreçlerinde aşağıdaki faydaları ve avantajları sağlamaktadır:

Bilgisayar destekli çeviride, daha önce çevirmen tarafından yapılan ve editör tarafından kontrol edilen çevirilerle yapılacak olan çeviri arasında bir benzerlik ya da yakınlık söz konusu olduğunda (sözcük, cümle ya da paragraf bazında) daha önce yapılmış olan çeviriler, oluşturulmuş çeviri belleğinden getirilerek yeniden kullanılabilir. Bu da çeviri maliyetini büyük ölçüde azaltır. Çevrilecek cümle ile veri tabanında bulunan ve daha önce çevrilmiş olan belgelerin benzerlik oranı, bulanık mantık (fuzzy logic) algoritmaları kullanılarak belirlenir.

Bilgisayar destekli çeviri araçlarının kullanılmasıyla, terminolojik açıdan bir tutarlılık sağlanır. Aynı projede çalışan farklı çevirmenler oluşturulan aynı terminolojiyi kullanırlar. Böylece çevirinin farklı yerlerinde aynı kavram, nesne ya da sözcük için farklı terimler kullanılmaz.

Bilgisayar destekli çeviri araçlarından bir kısmı kalite kontrol süreçlerinde de kullanıldıklarında daha yüksek bir çeviri kalitesi sağlanmış olur.

Bilgisayar destekli çeviri araçlarının kullanılmasıyla aynı çeviri projesinde birden fazla çevirmen eş zamanlı olarak aynı veri tabanını kullanarak çalışabilir.

anahtar sözcükler
bilgisayar destekli çeviri araçları

Comments Are Closed!!!