EN 15038 Standardı

en15038SEMANTİK tarafından sunulan çeviri hizmetleri, Avrupa standartları EN 15038:2006′ göre tasdik edilmiştir.

Çeviri hizmetlerinde ISO 9001 tek başına çeviride kaliteyi garanti etmez. 2006 yılında çeviri hizmetlerinde kalite standardı olarak EN 15038, Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından yayımlanmıştır. Ülkemizde de 2010 yılında TSE tarafından bu standart tam anlamıyla uygulamaya konulmuştur. EN 15038 standardı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından çeviri şirketlerinin kaliteli hizmet sunduğunu kanıtlamak üzere olumlu bir girişim olarak tüm dünya çapında kabul görmeye başlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği, açtığı çeviri ihalelerinde EN 15038 standardını şart koşmaya başlamıştır.

EN 15038 standartları uyarınca sunulan bir çeviri hizmeti minimal olarak şu nitelikleri taşımalıdır:

Çeviri ve Kontrol

Uygun nitelikleri sahip bir çevirmen bir belgenin çevirisini bitirdikten sonra geriye dönerek iyi bir şekilde yaptığı çeviriyi kontrol eder.

Gözden Geçirme

Çeviriyi yapandan farklı bir kişi de yapılan çeviriyi ayrıca gözden geçirir. Söz konusu standart, gözden geçirme sürecini “bir çevirinin belirlenen amaca uygunluğunun ilgili metnin ait olduğu uzmanlık alanda geçerli özelliklere göre incelenerek varsa düzeltici önlemlerin önerilmesi” biçiminde açıklanmaktadır.

EN 15038 standardına göre çeviri projelerinde yer alan çevirmenler aşağıdaki gerekliliklerden en az birini karşılayacak biçimde mesleki yeterliliklere sahip olmalıdır:

  • İleri çeviri uzmanlığı (akredite olmuş bir yetkinlik)
  • Bir başka uzmanlık dalında eşdeğer yetkinliğe ek olarak çeviri alanında en az iki yıl deneyim
  • Çeviri alanında en az beş yıllık deneyimin belgelenmesi