tibbi_tercume_burosu_287Medikal Çeviri Hizmeti Sağladığımız Alanlar:

CTD / NTA Formatında Ruhsat Dosyası Hazırlama

T.C Sağlık Bakanlığı gerekliliklerine göre CTD / NTA formatındaki ruhsat dosyalarını dosya eksikliklerini saptayarak, tüm çevirileri yaparak, CTD formatındaki dosyaların tüm işleri tamamlanmış olarak Bakanlığın talep ettiği formatta teslim ediyoruz.

Ara Ürün Ruhsat Dosya Hazırlığı

Ara Ürün Ruhsat başvuru dosyası hazırlanır, eksikler saptanır ve çeviri ara ürün ruhsat dosyası hazırlanır.

TİP I ve TİP II E-Varyasyon Başvurusu

Eksiklikler saptanır, tüm çeviriler yüksek kalitede yapılır ve varyasyon başvurusu dosyası hazırlanır.

KÜB-KT Çevirileri

Tıbbi Rapor Çevirisi

Çoğunlukla tedavilerini yurt dışında sürdürecek olan  hastaların yakınları aracılığıyla talep edilen bu çeviriler; patoloji ve nükleer tıp raporları, MRI, CT sonuçları, epikriz gibi yaşamsal önemi son derece büyük metinleri içerir. Çeviride yapılacak en küçük bir yanlışlık uygulanmakta olan tedavinin değiştirilmesine ve hastanın durumunun gereksiz yere kötüye gitmesine neden olabilir.  Semantik Tercüme Bürosu böyle konusunda son derece duyarlı davranarak doğru ve kaliteli çeviriyi uygun bir sürede teslim edebilmek için tüm olanaklarını kullanır. Bu tür rapor, form ya da belgelere ilişkin aşağıda bazı örnekler verilmektedir.

 • Adli Tıp Raporu
 • Biyokimyasal Testler
 • Biyopsi Raporu
 • Cranial, Batın, Pelvis Ve Diğer Mr Raporları
 • Ekokardiografi
 • Elektrokardiografi
 • Elektromiyografi
 • Epikriz (Hasta Çıkış Özeti)
 • Genetik Testler
 • Kan Testleri
 • Kemik İliği Aspirasyon Raporu
 • Kemik Mineral Yoğunluğu
 • Kolonoskopi
 • Konsültasyon Raporu
 • Medikal Onkoloji İstek Formu
 • Mikrobiyoloji Raporu
 • Özofagogastroduodenoskopi
 • Patoloji Raporu
 • Pet Raporu
 • Radyografi Sonuçları
 • Sigmoidoskopi
 • Toraks CT İncelemesi
 • Toraks, Cranial ve diğer Ct İncelemeleri
 • Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi
 • Usg Raporu
 • Veteriner Tıp Raporları