Size verilmek istenen çeviri işini görmeden işi hemen kabul etmeyin. Metni görmenizde her açıdan fayda vardır. Tercüme bürosunda çalışan proje yöneticileri işlerini her zaman doğru yapmazlar. Bazen size gönderilen iş tanımı yanlışlıklar içerebilir ya da çevrilecek metni iyi anlatmayabilir. Pazarlama metni diye size gönderilen bir metni çevirmeyi kabul ettikten sonra aslında onun tıbbi ağırlıklı bir metin olduğunu şaşkınlıkla farkedebilirsiniz. Ya da İngilizce olduğu söylenen bir metnin 1800’lü yılların İngilizcesiyle yazılmış olduğu sürpriziyle karşılaşabilirsiniz. Başınıza gelebilecek durumlardan biri de kaynak dildeki metnin son derece kötü yazılmış olmasıdır.  Böylesi durumları fark ettiğinizde artık işi reddetmek için çok geç olabilir.

Geçen sene, çalıştığım çeviri bürolarından birinden arayan bir proje yöneticisi İngilizceden Türkçeye 4.000 kelimelik tıbbi bir tercüme işini kabul edip etmeyeceğimi sormuştu. Tıbbi tercümeler ana uzmanlık alanım olduğu için işi hemen kabul etmiştim. İşi teslim etmek için bir hafta sürem olduğundan çeviriyi yapmayı teslimat öncesindeki son iki güne planladım. Çeviriye başlayacağım zaman bir de ne göreyim? Bana gönderilen dosya .doc uzantılı olmasına karşın aslında elle yazılmış bir metin söz konusuydu ve metni yazan kişinin el yazısını okumak çok zor hatta nerdeyse olanaksızdı. Ben işi kabul ettiğimde dosyanın dosyanın .doc uzantılı olduğunu görmüş ancak dosyayı açmamıştım. Bir MsWord dosyası olmasına karşın el dosyada el yazısıyla yazılmış metinlerin resimleri vardı. Oysa işi kabul etmeden önce dosyaya bir göz atsaydım kesinlikle reddederdim.

İşi alıp almama kararını vermek için çevrilecek metni mutlaka görün ve çevirinin süresini ya da kalitesini etkileyebilecek konularda yeterli bilgi edinin. Size dosyalar hangi formatta verilecek ve sizin işi hangi formatta teslim etmeniz gerekiyor? Hangi CAT araçlarını kullanmanız isteniyor? İşin teslimat tarihi nedir?  Bu konularda size yeterli bilgi gönderilmemişse proje yöneticisi ya da proje koordinatörü ile iletişime geçip mutlaka sorularınızı sorun.

 Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir