Tag Archives: çeviri firması

thymopathy

semantik no comments

Herhangi bir akıl veya ruh hastalığı, timopati.

defecation

semantik no comments

Bağırsak içeriğinin anüs yoluyla dışarı atılması, aptes etme, dışkılama, defekasyon.

inaccessible

semantik no comments

Erişilemez.

visceral pleura

semantik no comments

Plevra’nın, akciğerleri örten yaprağı, akciğer zarı, viseral plevra.

ceruminous

semantik no comments

Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı ile ilgili.

secretory

semantik no comments

Sekretuar.

cholocystoduodenal

semantik no comments

Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.

supinator crest of ulna

semantik no comments

Ulna’nın üst bölümünde incissura radialis’in altındaki musculus supinator’un başladığı kabartı, supinator kas ibiği, ulna’nın supinator ibiği.

sinusoid

semantik no comments

Hafif genişleme gösteren terminal kan damarı, karaciğer, dalak vb. organların yapısında görülen, terminal kan damarlarının nispeten genişlemesinden oluşmuş, iç duvarını endotelyal hücrelerin döşediği aralık ya da boşluklardan her biri, sinüzoid.

morbilliviruses

semantik no comments

Paramyxoviridae ailesinin bir cinsi, morbillivirüs’ler.