Tag Archives: fixation

fixation

semantik no comments

Sabit ve oynamaz hale getirme, tespit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tespit erme, fıksasyon.

fixation

semantik no comments

Psikoseksüel gelişimin, belli bir devrede durması, çocukluk dönemine özgü duygu, düşünce ve davranışların, erişkin dönemde de devam etmesi.

fixation

semantik no comments

Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırma amacıyla dokunun parafin vb. sert madde ile etrafı çevrilerek tespit edilmesi, doku, organ veya oluşumun, bozulmayı önleme amacıyla ilaçlı çözelti içine konulması, parçanın bu şekilde korunup saklanması.

fixation

semantik no comments

Görüntünün retina’da sarı nokta üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması.

fixation

semantik no comments

Gaz halindeki bir maddenin katı veya sıvı hale dönüşmesi.

fixation

semantik no comments

Kişinin, yanlış bir düşünceye saplanıp kalması, sabit fikir oluşması, saplanma, saplantı.