Tag Archives: flavin adenine dinucleotid

flavin adenine dinucleotid

semantik no comments

Bir enzim aktivatörü, oksidasyonredüksiyon reaksiyonlarında önemli rol oynayan bir enzim aktivatörü, flavin adenin dinükleotid, FAD.