Tag Archives: identification

identification

semantik no comments

Belirleme.

identification

semantik no comments

Kişinin, kendisini kâinatla bir tutması, evrenle özdeşleşme, kozmik idantifikasyon.

identification

semantik no comments

Herhangi bir maddenin cinsini ve niteliğini belirleme o maddeyi diğer maddelerden ayırma, idantifikasyon.

identification

semantik no comments

Psikolojide, kişiliğin başka bir kimseye ilişkin kişilik örnek alarak geliştirilmesi.

identification

semantik no comments

Diğer bir şahsın kişiliğini benimseme örnek aldığı diğer bir kişinin düşünce ve davranışlarıyla kaynaşma, özdeşleşme.

identification

semantik no comments

Kimlik tespiti bazı fiziksel özellikleri yardımıyla kişi kimliğinin belirlenmesi.