Tag Archives: tercüme firması

flavin adenine dinucleotid

semantik no comments

Bir enzim aktivatörü, oksidasyonredüksiyon reaksiyonlarında önemli rol oynayan bir enzim aktivatörü, flavin adenin dinükleotid, FAD.

Bacterium typhosum

semantik no comments

bkz. Salmonella typhi.

defecation

semantik no comments

Bağırsak içeriğinin anüs yoluyla dışarı atılması, aptes etme, dışkılama, defekasyon.

inaccessible

semantik no comments

Erişilemez.

trichleorphenol

semantik no comments

Antiseptik bir madde.

visceral pleura

semantik no comments

Plevra’nın, akciğerleri örten yaprağı, akciğer zarı, viseral plevra.

secretory

semantik no comments

Sekretuar.

cholocystoduodenal

semantik no comments

Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, aralarında gerçekleştirilen anastomoz gibi.

spinal hemiplegia

semantik no comments

Omurilikteki lezyon sebebiyle oluşan hemipleji, spinal hemipleji.

acetal

semantik no comments

Aldehid’in, alkol ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan organik bileşik, asetal.