Tag Archives: tıbbi terimler sözlüğü

flavin adenine dinucleotid

semantik no comments

Bir enzim aktivatörü, oksidasyonredüksiyon reaksiyonlarında önemli rol oynayan bir enzim aktivatörü, flavin adenin dinükleotid, FAD.

sutura metopica

semantik no comments

Sutura frontalis’in kapanmayıp erişkinde varlığını sürdüren şekli, metopik sutura, metopik dikiş.

Bacterium typhosum

semantik no comments

bkz. Salmonella typhi.

thymopathy

semantik no comments

Herhangi bir akıl veya ruh hastalığı, timopati.

defecation

semantik no comments

Bağırsak içeriğinin anüs yoluyla dışarı atılması, aptes etme, dışkılama, defekasyon.

euthanasia

semantik no comments

Hayatından ümit kesilen ya da tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.

secretory

semantik no comments

Sekretuar.

chromate

semantik no comments

Kromik asidin tuzu, kromat.

supinator crest of ulna

semantik no comments

Ulna’nın üst bölümünde incissura radialis’in altındaki musculus supinator’un başladığı kabartı, supinator kas ibiği, ulna’nın supinator ibiği.

acetal

semantik no comments

Aldehid’in, alkol ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan organik bileşik, asetal.