Tag Archives: tıp çevirisi

thymopathy

semantik no comments

Herhangi bir akıl veya ruh hastalığı, timopati.

oncotomy

semantik no comments

Tümöre keşi yapma, onkotomi.

antidote

semantik no comments

Bir zehirin etkisini ortadan kaldıran madde, panzehir, antidot.

euthanasia

semantik no comments

Hayatından ümit kesilen ya da tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.

visceral pleura

semantik no comments

Plevra’nın, akciğerleri örten yaprağı, akciğer zarı, viseral plevra.

pelvic plane of least dimensions

semantik no comments

Önde symphysis pubis’in alt kenarından, yanlarda spina ischiadica’lardan, arkada sakrum’un ucundan geçen düzlem midpelvik düzlem pelvis’in en küçük düzlemi.

chromate

semantik no comments

Kromik asidin tuzu, kromat.

supinator crest of ulna

semantik no comments

Ulna’nın üst bölümünde incissura radialis’in altındaki musculus supinator’un başladığı kabartı, supinator kas ibiği, ulna’nın supinator ibiği.

arteriae ciliares posteriores breves

semantik no comments

Arteria ophthalmica’dan ayrılıp, koroidea ve processus ciliares’de dağılan, sayıları 612 arasında değişebilen arter dalları, siliyer arka, kısa arterler, kısa posterior siliyer arterler.

spinal hemiplegia

semantik no comments

Omurilikteki lezyon sebebiyle oluşan hemipleji, spinal hemipleji.