Tag Archives: tıp sözlüğü

flavin adenine dinucleotid

semantik no comments

Bir enzim aktivatörü, oksidasyonredüksiyon reaksiyonlarında önemli rol oynayan bir enzim aktivatörü, flavin adenin dinükleotid, FAD.

sutura metopica

semantik no comments

Sutura frontalis’in kapanmayıp erişkinde varlığını sürdüren şekli, metopik sutura, metopik dikiş.

Bacterium typhosum

semantik no comments

bkz. Salmonella typhi.

thymopathy

semantik no comments

Herhangi bir akıl veya ruh hastalığı, timopati.

defecation

semantik no comments

Bağırsak içeriğinin anüs yoluyla dışarı atılması, aptes etme, dışkılama, defekasyon.

oncotomy

semantik no comments

Tümöre keşi yapma, onkotomi.

antidote

semantik no comments

Bir zehirin etkisini ortadan kaldıran madde, panzehir, antidot.

inaccessible

semantik no comments

Erişilemez.

trichleorphenol

semantik no comments

Antiseptik bir madde.

euthanasia

semantik no comments

Hayatından ümit kesilen ya da tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.