Tag Archives: tıp tercümesi

flavin adenine dinucleotid

semantik no comments

Bir enzim aktivatörü, oksidasyonredüksiyon reaksiyonlarında önemli rol oynayan bir enzim aktivatörü, flavin adenin dinükleotid, FAD.

Bacterium typhosum

semantik no comments

bkz. Salmonella typhi.

oncotomy

semantik no comments

Tümöre keşi yapma, onkotomi.

antidote

semantik no comments

Bir zehirin etkisini ortadan kaldıran madde, panzehir, antidot.

inaccessible

semantik no comments

Erişilemez.

ceruminous

semantik no comments

Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı ile ilgili.

pelvic plane of least dimensions

semantik no comments

Önde symphysis pubis’in alt kenarından, yanlarda spina ischiadica’lardan, arkada sakrum’un ucundan geçen düzlem midpelvik düzlem pelvis’in en küçük düzlemi.

genitoinfectious

semantik no comments

Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi, genitoenfeksiyöz.

arteriae ciliares posteriores breves

semantik no comments

Arteria ophthalmica’dan ayrılıp, koroidea ve processus ciliares’de dağılan, sayıları 612 arasında değişebilen arter dalları, siliyer arka, kısa arterler, kısa posterior siliyer arterler.

spinal hemiplegia

semantik no comments

Omurilikteki lezyon sebebiyle oluşan hemipleji, spinal hemipleji.