tibbi cihaz çevirileri

Tıbbi cihaz çevirileri ana uzmanlık alanımız. 

Medikal cihazların hedef pazarlara uyumluluk gereklilikleri göz önüne alındığında, ürünlerin bilgisayar yazılımlarının ve kullanıcı ara yüzlerinin mevcut bölgesel altyapıya ve kullanıcı tercihlerine uygun olmasını sağlamak gibi konular karşımız çıkıyor. Semantik Tercüme Bürosu, özel tıbbi cihaz deneyimi ile teknolojik altyapısı sayesinde maliyeti önemli ölçüde azaltmasının yanı sıra üstün terminoloji yönetim araçları ile tıbbi cihaz çevirileri konusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

Tıbbi cihaz çevirileri hizmetlerimiz şunlardır:

• Dokümantasyon çevirileri; etiketler, talimatlar, broşürler, vb.

• Kullanıcı arayüzleri de dahil olmak üzere yazılım lokalizasyonu

• Eğitim ve kullanma kılavuzlarının çevrilmesi

• Pazarlama materyallerinin, broşürlerin, basın bildirilerinin çevirisi

• Uyumluluk belgelerinin ve CE sertifikalarının çevirisi, noter onayı ve apostil tasdiki

• Kullandığımız teknolojiler sayesinde markaya özel oluşturacağımız çeviri belleklerinin ilgili markanın ve/veya cihazın güncellemeleri, yeni projeleri gibi ileride gereksinim duyulduğunda çok daha az maliyetle ve bir önceki dokümantasyonlarla tutarlık sağlayacak şekilde kullanılması.

• Çevrilecek belge/dokümantasyonun anadilde çevirmenlere ve anadilin konuşulduğu ülkede çevirtileceği garantisi

**Semantik Tercüme Bürosu, EN 15038 Sertifikası gereği,  müşterilerinin çeviri hizmet taleplerinin işin alanı, boyutu ne olursa olsun, her defasında aynı süreç standardı ile karşılanacağı garantisini vermektedir.

anahtar sözcükler

tıbbi cihaz çevirileri, tıbbi çeviri, medikal çeviri, tıbbi çeviri bürosu, tıbbi tercüme, medikal tercüme, medikal tercüme bürosu.