Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme kaynak dildeki yazılı ya da sözlü bir metnin, yeminli tercüman ünvanına sahip kişiler tarafından hedef dile çevrilmesi anlamına gelir. Bu nitelikteki bir çeviri, aslına tam uygun olarak, yani çevirmen tarafından hiçbir yorum katılmadan ve metnin anlamı değiştirilmeden gerçekleştirilmelidir. Yeminli tercümeyi gerçekleştiren tercüman, yemin gerektiren bir çeviriyi bitirdikten sonra çeviri yaptığı belgeye aşağıdaki cümleyi içeren kaşesini vurur:

 “xxxx dilinden yyyyy diline tercüme edilen iş bu tercümenin ibraz edilen zzzzz’nin aslına uygunluğunu onaylarım.”

Bu cümleden sonra yeminli tercüman belgeye adını soyadını yazarak belgeyi imzalar. Tercümanın imzasını taşıyan bu belge daha sonra tercümanın anlaşmalı olduğu noter tarafından onaylanır ve böylece belge resmiyet kazanır. Bazı belgelerde yasal olarak noter onayının bulunması bir zorunluluktur.

Kimler yeminli tercüme yapabilir?

Yeminli tercüman olmak için öncelikle bir noter ile işbirliği yapmak gerekir. Ülkemiz kanunlarına göre, yalnızca noterler, tercümanlar için yemin zaptı düzenleyebilir. Noterler, işlerinin  mali açıdan da resmiyet kazanabilmesi için genellikle tercüme büroları ile çalışmayı tercih etseler de tercüme büroları bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan tercümanlara da referans karşılığı yemin zaptı verebilirler.

Peki noterler yeminli tercüman olmak isteyen adaylardan ne isterler?

İstenen belgeler adayların özgeçmişleri ile çeviri yapacakları dil ya da dil çiftleri için yeterlilik belgeleridir. Yani yeminli tercüman adayımız, çeviri yapacağı dilleri bildiğini resmi olarak gösteren ya da kanıtlayan, resmi makamlarca onaylanmış bir diploma, sertifika ya da eşdeğer bir belgeyi notere ibraz etmelidir.

Son yıllarda üniversitelerin “mütercim tercümanlık” bölümlerinin sayısının artması ve bu konuda çalışmaya yönelik daha yoğun bir talebin oluşmasıyla birlikte, noterler artık adaylardan “mütercim tercümanlık” diploması da isteyebilmektedir.

Yeminli tercüman olarak çalışmak isteyen çevirmenlere bir tercüme bürosu ile çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bu durumda çeviri bürosu, size yalnızca uzman olduğunuz alanlara ilişkin işleri gönderecektir.

Çevirinin bazı alanlarında çeviri hataları maddi ya da manevi zararlara yol açabilir, hukuki sonuçlara da yol açabilir. Örneğin tıbbi ya da hukuki çeviri alanları çeviri hatalarına karşı çok daha duyarlıdır. Deneyimin çok önemli olduğu bu alanlardaki metinlerin çevrisinin mutlaka bu konularda çok deneyimli çevirmenler tarafından yapılması gerekir. Olası riskleri azaltmak için yeminli tercümeler, çevirmenden ayrı olarak bir başka editör tarafından da kontrol edilmelidir.

Profesyonel, uzman tercüme büroları tarafından yapılan yeminli tercümeler genel olarak kendi konularında uzman olan yeminli tercümanlar tarafından yapılır ve yine aynı konuda uzman olan editörler tarafından okunarak ve gerekirse düzeltmeler yapılarak bir noterin onayına sunulur.

Yeminli tercüme yazılı olarak gerçekleştirilebildiği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Örneğin noterlere gelen Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişilerin bazı hukuki işlemlerinde ya da farklı ülkelerden kişilerin evlilik başvurularına ilişkin prosedürlerde sözlü yeminli tercüme gerekebilir.

anahtar sözcükler
yeminli tercüme

 Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir